top of page

WAT DOEN WE

Boekhouder en bedrijfscoach voor alle wettelijke formaliteiten, boekhouding en adviesverlening

STARTERSBEGELEIDING

Voor starters vormen wij vanaf dag één de rechterhand van de klant om vlot door de administratieve molen van de opstartfase te gaan.

Wij zorgen voor een uitgebreide analyse van enerzijds financiële haalbaarheid en anderzijds de keuze van de beste ondernemingsvorm in uw specifiek geval.

Nadien verzorgen wij alle nodige aanvragen bij de diverse instanties zodat u snel en correct kan aanvangen met uw zelfstandige activiteit. Voor vennootschappen doen wij de volledige oprichting tot en met de notariële akte van de oprichting. 

 • opstellen financieel plan

 • coördinatie statuten in samenwerking met notaris

 • inschrijving KBO

 • aanvraag BTW nr

 • aansluiting sociaal verzekeringsfonds

 • begeleiding bij sociaal secretariaat

Vele vragen die bij een startersgesprek aan bod komen zijn de volgende:

Moet ik gaan voor een eenmanszaak of vennootschapsvorm?

Word ik bijberoeper of hoofdberoeper voor wat betreft sociale zekerheid?

Zijn er steunmaatregelen van de overheid om starters te stimuleren?

Is mijn nieuwe onderneming wel levensvatbaar, of moet er worden bijgestuurd?
Hoe snel kan ik starten en kan ik nu al aankopen doen voor mijn nog op te richten onderneming?

Op deze en nog andere vragen kan u makkelijk en snel een antwoord bekomen tijdens een vrijblijvend en kosteloos info-gesprek.

Aarzel dan ook niet om een afspraak in te plannen.

STARTERSBEGELEIDING

BOEKHOUDING EN ADMINISTRATIE

Een zaak uitbouwen is hard werken, waarbij u zich vooral wil concentreren op uw kernactiviteit. Als uw boekhouder zorg ik ervoor dat de boekhouding en alle wettelijke formaliteiten die een zaak met zich meebrengt met de juiste zorg worden volbracht en geef ik advies om uw administratie te optimaliseren.

 

KMK Accountancy is een permanente en betrouwbare raadgever van uw bedrijf, meer in het bijzonder voor het zeer uitgebreide domein van de administratieve, boekhoudkundige en fiscale organisatie van uw onderneming. Wij vervullen voor u met zorg alle wettelijke formaliteiten, zoals:

 • verwerken en/of superviseren van uw boekhouding

 • opmaken van tussentijdse rapporteringen

 • opmaken en neerleggen van de jaarrekening en notulen

 • bespreken van alle resultaten

 • opstellen businessplan

 • controle en/of opmaak van BTW-aangiftes, intracommunautaire listings & klantenlisting

 • assistentie en/of vertegenwoordiging bij fiscale controles

 • per kwartaal ontvangt u van ons een kwartaalrapportage waarbij – indien gewenst – de cijfers op kantoor besproken worden

 • aangiften vennootschapsbelasting

 • aangiften personenbelasting

 

Het aanleveren van de documenten kan zowel op papier als digitaal (zie klantenzone). Goede communicatie staat centraal voor een goede opvolging van uw boekhouding. Wij houden u op de hoogte van iedere deadline, van alle formaliteiten, en adviseren waar nodig. Wij zijn uw rechterhand in uw administratieve en boekhoudkundige opvolging.

BOEKHOUDING EN ADMINISTRATIE

BEDRIJFS- EN FINANCIEEL ADVIES

Als uw verantwoordelijke partner voor boekhouding, administratie en fiscaliteit, zijn wij uiteraard als geen ander geplaatst om u op elke moment bij te staan met advies rond strategische beslissingen en investeringen. KMK Accountancy zorgt voor onderbouwd, helder en verantwoord eerstelijnsadvies, al dan niet in samenwerking met onze externe partners.

 • uitwerking cashplanningen

 • leasing, renting of aankoop investeringen

 • aankoop onroerend goed evt. via vruchtgebruik constructies of recht van opstal

 • aanvraag rulings in diverse fiscale materies

 • voorbereiding kredietdossiers

 • waardebepalingen

 • bedrijfscoaching

 • begeleiding bij overnames of verkoop

 • opmaken contracten

 • ontbindingen, fusie of vereffening van vennootschappen (alsook opmaak accountantsverslagen)

 • subsidiedossiers

ADVIES

FISCALITEIT

Een cruciaal aspect voor uw onderneming is de fiscaliteit. Zoals u wel weet ligt de belastingdruk in België bijzonder hoog. Met de nodige zorg worden alle opportuniteiten op fiscaal vlak voor zowel uw onderneming als uw privésituatie bekeken en wordt een fiscale planning op maat gemaakt met uiteraard als doel uw belastingdruk zo laag mogelijk te houden.

Het belangrijkste aspect van fiscale optimalisatie is de afstemming van vennootschapsbelasting op personenbelasting. Verder is een correcte toepassing van de btw-reglementering cruciaal om boetes te vermijden. Bij eventuele belastingcontroles staan wij u graag ter plaatse bij om de fiscus onmiddellijk van de nodige informatie te voorzien. Hierdoor vermijdt u ellenlange procedures en kan u terugvallen op een professionele vertegenwoordiger van uw bedrijf inzake fiscaliteit.

Onze brede fiscale know-how om voormelde zaken in goede banen te leiden wordt continu up-to-date gehouden met het volgen van seminaries op zeer regelmatige basis en het regelmatig samenzitten met onze externe partners.

Indien wijzigingen van fiscale aard die een weerslag kunnen hebben op uw onderneming wordt u persoonlijk door ons op de hoogte gebracht.

Meer specifiek verzorgen wij voor u onder andere volgende verplichtingen, telkens met fiscale optimalisatie in het achterhoofd:

 • invullen aangiftes personenbelasting

 • invullen aangiftes vennootschapsbelasting

 • BTW aangiften, intracommunautaire aangiften en BTW listing

 • optimaliseren van uw situatie tussen privé en vennootschap

 • adviesverlening inzake BTW

 • assistentie en/of vertegenwoordiging bij fiscale controles

 • opstellen van bezwaarschriften

 • opmaak wettelijke verslagen

 • wijzigingen KBO

 • publicaties Belgisch Staatsblad

FISCALITEIT
bottom of page